Naše organizace nabízí:

-pečovatelskou službu
-sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
-bydlení v DPS
-půjčování kompenzačních pomůcek
-masáže a pedikúru